mokymo planas

mokymo planas
mokymo planas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dokumentas, kuriame apibrėžiamas pagrindinis tikslas ir uždaviniai, numatomos vienų metų sportinio rengimo rūšys, turinys ir laikas. atitikmenys: angl. curriculum vok. Lehrplan, m rus. учебный план

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mokymo planas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma mokymo turinio struktūra, mokymo trukmė, apimtis. Planai gali būti: specialybės, teorinio ir (arba) praktinio mokymo, atskiro mokomojo dalyko. Planas rengiamas visam… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • mokymo planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Valstybinis dokumentas, kuriuo nustatoma, kokie mokymo dalykai turi būti dėstomi atskirose klasėse ir įvairių tipų mokyklose, kiek jiems skiriama valandų per savaitę klasėje, per visus mokslo metus, kada ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo turinys — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymui atrinkti materialinės ir dvasinės kultūros pagrindai. Jų elementai: 1) žinios; 2) mokėjimai; 3) įgūdžiai; 4) bendravimo normos. Bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turinio struktūrą sudaro: 1)… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • išplėstinė mokymo programa — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visų studijų dalykų arba vieno kurio nors specialybės dalyko programa, apimanti mokymo turinį, laiką, metodus ir formas. atitikmenys: angl. curriculum vok. Lehrplan rus. программа; учебный план ryšiai: dar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • studijų planas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas ryšiai: žiūrėk – mokymo planas …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • ugdymo planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo programos vykdymo reglamentas. atitikmenys: angl. educational plan vok. Erziehungsplan rus. план воспитания ryšiai: palygink – mokymo planas …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Jenos planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Jenos universiteto profesoriaus P. Peterseno 1918 m. pagal naujosios mokyklos idėjas sukurta mokymo ir auklėjimo sistema, bandyta to universiteto mokykloje iki 1950 m. Sistemos pagrindą sudarė, anot… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokyklos mokymo ir auklėjimo darbo planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokyklos vadovybės sudaromas metinis viso mokyklos kolektyvo atliekamo mokymo ir auklėjimo darbo planas. Jis grindžiamas konkrečiais mokyklos darbo uždaviniais ir atskirų mokyklos padalinių darbo planais.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Daltono planas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Helenos Parkherst sukurta mokymo ir auklėjimo sistema, kurią ji įgyvendino 1920 m. savo įkurtoje mokykloje Daltono mieste (JAV). Čia ši sistema plačiai prigijo. Jos pagrindas – individualus mokymas pagal… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • plan d'enseignement — mokymo planas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma mokymo turinio struktūra, mokymo trukmė, apimtis. Planai gali būti: specialybės, teorinio ir (arba) praktinio mokymo, atskiro mokomojo dalyko. Planas… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”